อนุสรา วงศ์ทอง

     


                                                              ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

                                                         แผนกคอมพิวเตอร์ธุระกิจ  สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล

                                                                    วิทลัยเทคนิคศรีสะเกษ

                                                             นางสาวอนุสรา  วงศ์ทอง

                                                                   
                                                                            งานที่1

                                                     ให้นักศึกษาทำโปสเตอร์จากโปรแกรม canva
งานที่2
ให้นักศึกษาทำสไลต์2หน้า หน้าแรกแทรกไฟล์เคลื่อนไหว
หน้า2 แชร์ไฟล์ YouTubeงานที่3
จัดทำรูปตัวเองเป็นการ์ตูน Animaation ง่ายๆ
ความคิดเห็น